วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“วิธีการจัดการและหยุดการแพร่กระจาย ภัยคุกคามโลกไซเบอร์”

ขณะนี้ องค์กรหลายแห่งกำลังเผชิญกับภัยคุกคามโลกไซเบอร์ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยแฮกเกอร์  เพื่อเข้าถึงข้อมูลซึ่งส่งผลกระทบแก่หลายระบบ ศูนย์ป้องกันของ Microsoft ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันคอมพิวเตอร์จากการ โจมตี คือ
  • ติดตั้งและอัพเดทโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้เป็นรุ่นล่าสุด
  • อัพเดทซอฟแวร์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  • หลีกเลี่ยงการคลิกลิงค์ หรือเปิดอีเมล์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก หรือจากองค์กรที่ไม่ได้มีส่วนร่วมด้วย
  • เปิดการใช้งานสมาร์ทสกรีน เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจก่อนการดาวน์โหลดใด ๆ  ก็ตาม และ สำรองไฟล์สำคัญไว้เสมอ
วิธีการป้องกันและกำจัดภัยคุกคาม
ข้อมูลภัยคุกคามที่ต้องตระหนัก
  • โจรสลัดไซเบอร์