วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไวรัส Shortcut ซ่อน Folder

     
      ไวรัส Shortcut ซ่อน Folder ไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดในคณะฯ อยู่ในขณะนี้  เป็นไวรัสที่แพร่กระจายผ่านทาง Flash drive , External HDD หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีผลทำให้ Folder ที่อยู่ในอุปกรณ์ที่มาเชื่อมต่อนั้นๆ กลายเป็น Hidden Folder หรือโฟลเดอร์ซ่อน และสร้าง Shortcut เสมือนขึ้นมาแทนที่ โดยเมื่อ User ทำการดับเบิลคลิก Shortcut นั้นๆ ไวรัสจะทำการ Install ตัวเองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ Flash Drive นั้นอยู่ และเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะติดไวรัสและกลายเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสตัวนี้ต่อไป เมื่อมีการนำ Flash Drive มาเชื่อมต่อที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้อีก ไวรัสก็จะนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ใน Flash Drive และแพร่ไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ แบบนี้เรื่อยๆ
การกำจัดไวรัส Shortcut ซ่อน Folder
 จัดทำคู่มือวิธีการกำจัดไวรัส (มีคู่มือและโปรแกรมให้ดาวน์โหลด)
โปรแกรม
     CleanShortcutVirus.zip
     ประกอบด้วย
         - Clean Shortcut Virus.bat
         - Unhidden v3.exe
         - USBGuard6.5.0.0.exe