หน้าที่และการให้บริการ

หน้าที่รับผิดชอบหลัก ของฝ่ายไอที

  1. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาล
  2. ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูลของระบบโรงพยาบาล
  3. แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และ ปริ้นต์เตอร์ และอื่นๆที่ฝ่ายไอทีรับผิดชอบ เช่น โทรศัพท์  ประตูคีย์การ์ด กล้องวงจรปิด ระบบทีวี ดาวเทียม
  4. รวบรวมปัญหา วิเคราะห์ ออกแบบ และ พัฒนาระบบเพื่อช่วยหน่วยงานที่จำเป็นต้องการลดขั้นตอนการทำงานของระบบ
  5. วางแผนและออกแบบการแก้ปัญหาช่วยหน่วยงานต่างๆที่ต้องการ